Хүүхдийн Тайлол Хот №12

Хүүхдийн Тайлол Хот №12
Active Ingredient
Парацетамол, Хлорфенирамин, Псевдоэфедрин
Usage Areas
Амьсгалын Замын Өвчний Шинж Тэмдгийн Үед