Тайлол Колд

Тайлол Колд
Active Ingredient
Парацетамол, Хлорфенирамин, Декстрометорфан
Usage Areas
Амьсгалын Замын Өвчний Шинж Тэмдгийн Үед