Анзибел Зөгийн Балтай №30

Анзибел Зөгийн Балтай №30
Active Ingredient
Хлоргексидин, Бензокаин, Эноксолон
Usage Areas
Хоолойн Өвчний Үед