Тайлол Суспенз 120мг/5мл

Тайлол Суспенз 120мг/5мл
Активный Компонент
Парацетамол 120мг/5мл
Области Использования
Өвдөлт Намдаах, Халуун Бууруулах