Тиозид 4,8 Шахмал

Тиозид 4,8 Шахмал
Активный Компонент
Тиоколхикозид 4мг/8мг
Области Использования
Булчин Суллах Бэлдмэл