Тиозид 4мг/2мл Тариа

Тиозид 4мг/2мл Тариа
Активный Компонент
Тиоколхикозид 4мг/2мл
Области Использования
Булчин Суллах Бэлдмэл