Хүний нөөцийн бодлого

Хүний нөөцийн бодлого
Бид ажилчдын сэтгэл ханамжийг үнэлж, ажилчдын оролцоо, хөгжлийг дэмждэг хүний нөөцийн бодлоготой.

"Таны төлөө бүхнийг" гэсэн уриатайгаар бид Нобелчууддаа ажилдаа өөриймсөг ханддаг, сэтгэл хөдөлгөм, боловсорч, бахархмаар ажиллах орчинтой, карьер ахин ажилллах он жилүүд бүхий мэргэжлийн аялал хийхийг санал болгодог, бид ажилчдын сэтгэл ханамжийг тасралтгүй дэмждэг.

Эрх тэгш, шударга ёсны зарчмын хүрээнд бид харилцаандаа шашин шүтлэг, хэл, арьс өнгө, хүйс, үндэс угсаагаар ялгаварлан гадуурхахгүйгээр ажиллахыг эрхэмлэдэг.

Бид Нобелчууд өөрчлөлтийг дэмждэг. Бид боломжуудыг ашиглаж, өөрчлөлтийн бүх үйл явцад зориг, итгэл үнэмшлийг харуулж, бэрхшээлийг даван туулдаг.

Бид Нобел дотроо үр дүнтэй шийдвэр гаргадаг. Бид стратегич сэтгэж, эргэлзээг даван туулдаг. Бид шалтгаан - үр дагаврын харилцааг тодорхойлох замаар оновчтой шийдвэр гаргадаг.

Нобелчууд бид үр дүнд эрхэмлэн ажилладаг. Бид зөв төлөвлөлт хийж, тухайн нөхцөлд тохирсон хувилбаруудыг боловсруулдаг. Асуудлыг дүгнэж, шийдвэрлэдэг.

Бид Нобелчуудынхаа ур чадварыг хөгжүүлдэг. Бид карьерын хөгжлийг дэмждэг. Бид дасгалжуулагч, сургалтын дадлага туршлагыг сайн ашиглаж, бүтээлч санал хүсэлтийг хүлээн авдаг. Бид амжилтыг дэмжиж, урамшуулан үргэлж суралцдаг бүтцийг дэмждэг.

Бид Нобелдээ хамтын ажиллагааг бэхжүүлдэг. Бид хүн бүр бие биенээ хүндэтгэдэг эерэг бизнесийн орчинд нээлттэй харилцдаг.