Мармара Технокент (MARTEK) Биотехнологийн судалгааны төв

Мармара Технокент (MARTEK) Биотехнологийн судалгааны төв
Энэ нь биотехнологийн чиглэлээр дотоодын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, шинэ молекул боловсруулах зорилгоор Туркийн шинжлэх ухаан технологийн судалгааны байгууллага TÜBİTAK-ын харьяа Мармара технопаркт ашиглалтад орсон GMP / GLP нөхцлийг бүрдүүлсэн судалгаа, шинжилгээний байгууламж юм. Энд манай улсын хэрэгцээг эн тэргүүнд харгалзсан шинэлэг, өндөр өртөгтэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр судалгаа явуулдаг.

Нобел эмийн компани нь “эрүүл мэнд хамгаас үнэ цэнэтэй” хэмээх эрхэм зорилгынхоо хүрээнд судалгаа, шинжилгээний лабораториуд болон 2x1000l реакторын хүчин чадалтай GMP үйлдвэрлэлийн байгууламж бүхий Туркийн хамгийн чухал өндөр технологитой биотехнологийн эмийн үйлдвэрлэлийн нэгийн байгуулсан. Дэд, Топстрад процесс боловсруулах лаборатори, биоассейс ба биоаналитик лабораторийг багтаасан уг байгууламж нь шаардлагатай цэвэр өрөөний ангиллын дагуу хийгдсэн бөгөөд жилд 4 шинэ бүтээгдэхүүн боловсруулахад шаардагдах бүх стандартыг хангаж өгөх тоног төхөөрөмж, дэд бүтэцтэй, мөн GMP болон бусад чанарын стандартын бүх баримт бичгийн дагуу бүтэцжүүлсэн.

Биологийн эм хөгжүүлэх тал дээр мэргэшсэн судалгааны багийг бүрдүүлэхдээ гадаадаас болон Туркийн Молекул биологи болон генетик, биоинженерийн салбарт мэргэшсэн магистр, докторын зэрэгтэй хүмүүсээс бүрдсэн томоохон баг хамт олныг бий болгодог. Нобел эмийн биотехнологийн судалгааны хөрөнгө оруулалт нь зөвхөн биосимилар эмийг хөгжүүлэх бус эх эмийг хөгжүүлэх зорилгоо үргэлжлүүлэн энэ салбарт Турк улсын байр суурийг дээшлүүлэхэд шаардлагатай экосистемийг бий болгохын зорьж байгаа юм. Энэ зорилгынхоо хүрээнд Туркийн тэргүүлэх зэргийн их, дээд сургууль, хүрээлэнгүүдтэй хамтарсан төслүүдийг хэрэгжүүлсээр байна.

Биотехнологийн эмийн хөгжил, үйлдвэрлэлийн явцад Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, EMA болон FDA-гаас тогтоосон стандартыг харгалзан, хөгжүүлж буй эмээ зөвхөн Турк улсад бус дэлхий нийтэд экспортлохыг зорилгоо болгодог.