Тиозид 4,8 Шахмал

Тиозид 4,8 Шахмал
Идэвхтэй Найрлага
Тиоколхикозид 4мг/8мг
Ашиглалтын Талбай
Булчин Суллах Бэлдмэл