Тайлол Колд

Тайлол Колд
Идэвхтэй Найрлага
Парацетамол, Хлорфенирамин, Декстрометорфан
Ашиглалтын Талбай
Амьсгалын Замын Өвчний Шинж Тэмдгийн Үед